2007/Jun/01

ภาษาเกาหลีเราม่ะดั้ยเรื่องเท่าไหร่เลย

คัยมีที่เรียนภาษาเกาหลีดีๆมาบอกกานบ้างนะ

วันนี้เราเอาศัพท์มาฝากแล้ววันหลังเราจะเอามาลงอีกน้า

อยากรุคำไหนถามดั้ยนะถ้ารุจะตอบ

แต่ส่วนใหญ่จะม่ะรุหรอก อิอิ

남자친구นัม-จา-ชิน-กุแฟน, เพื่อนชาย

여자친구ยอ-จา-ชิน-กุ แฟน, เพื่อนหญิง

애인/ 연인 แอ-อิน/ยอ-นินหวานใจ,คู่รัก,คนรัก(= เพื่อนชาย,เพื่อหญิง)

데이트เด-อิ-ถึการออกเดท

미팅มี-ทิงการนัดบอด (blind date)

맞선 หมัด-ซอน การนัดดูตัว

약혼 ยา-ค่น การหมั้น
결혼คยอ-รนการแต่งงาน
실연 ชี-รย็อน
การอกหัก

파혼 พา-ฮน การถอนหมั้น

이혼 อี-ฮน การหย่า
자기/여보 ชา-กี/ยอ-โบ ที่รัก (ยอโบมักเป็นสามีภรรยาใช้เรียกกัน)

멋있어 มอท-ชิท-ซอ หล่อ

여자친구가되어줄래? แน ยอ-จา-ชิน-กู-กา ดเว-ออ-จุล-แร๊จะเป็นแฟนฉันไหม (ชายถามหญิง)

남자친구가되어줄래? แน ยอ-จา-ชิน-กู-กา ดเว-ออ-จุล-แร๊ จะเป็นแฟนฉันไหม (หญิงถามชาย)